Alacak Yönetim Danışmanlığı

Müşterimizin tahsilat gecikmesinden kaynaklı maliyetini en düşük seviyeye indirmeyi amaçlayarak, telefon görüşmesi en sık tercih edilen yöntem olsa da gerektiği durumda borçlu kişinin adresinde çözüm odaklı, sektör ve firma bilgisine sahip kişiler tarafından görüşmeler sağlayıp, tahsilat sürecini sonuçlandırmaktayız. 
Danışmanlığını yaptığımız firmanın, borçlu müşterisi ile arasındaki iletişimi en doğru şekilde sağlayıp, profesyonel olarak kesinlikle sıkı takip edilmesi gereken bir süreç olduğundan bilgi ve tecrübemizle   yönettiğimiz firmanın cari nakit akış hızını artırıp aynı zamanda borçlu müşterisi ile ticari ilişkilerini devam etmesini sağlayarak, firmanın kendi departman çalışanı gibi hizmet sunar, tüm alacağın direkt olarak müşterimizin hesabına yapılması adına çalışmalarımızı ilerletiriz. 
 
Sağlayacağımız Fayda;
• Maliyet Azalır
• Kâr Oranı Artar
• Hukuki Süreç Masrafı Azalır
• Tahsilat Tutarı Artar
• Nakit Akışı Hızlanır
• Borçlu ile Müşteri İlişkisi Etkin Olarak Korunur
 
Profesyonel olarak alacak yönetim yetkilisinin devrede olması finansal riskleri minimize ederek hukuki sürece girmeden, danışmanlığını yaptığımız firmanın borçlu müşterisi ile arasında süreçlerini yönetip, finansal kayıpları önlemek adına ticari faaliyetinin uzun süreli olması da hedeflenerek süreç sonuçlanır.
Yasal süreç öncesi alacak yönetimi konusunda hizmet almak isteyen firmalarımıza dosya detaylarına göre teklifimiz verilmektedir.