Risk Yönetimi

İş yaptığınız veya potansiyel müşterilerinizden doğabilecek risklerinize ilişkin güncel ve ayrıntılı bilgilere iştirak içinde olduğumuz kuruluşlar ile birlikte yürüterek sunduğumuz Risk Yönetimi Çözümleri sayesinde ulaşabilirsiniz. Ülkemiz genelinde birçok firmaya ait bilgilere ulaşarak, mevcut veya potansiyel müşterilerinizin kredi değerliliklerini ve finansal yeterliliklerini ölçebilir, orta ve yüksek düzeyde risk taşıyan müşterilerinize ilişkin kararlarınızı doğru, güvenilir ve güncel bilgilerle alabilirsiniz.
 
Sağlayacağı Fayda;
 
• Doğru kredi limitlerinin belirlenmesine yardımcı olarak, oluşabilecek tahsilat kaynaklı riskler azalır.
• Portföyde yer alan riskli carilerin Ticari Sicil Gazetesinde oluşan değişikler izlenir, bu doğrultuda müşterimize anlık bilgi verilir. (Konkordato ilan etti, adres değişikliği, ortak değişikliği, sermaye artırımı vs.)
• Portföyünüzde yer alan müşterilerinizi firma büyüklüğü, yaşı ve bulundukları sektörler özelinde incelenir
• Risk taşıyan müşterileriniz ile ilgili uyarılar alınır.